KONOBA

KONOBA

Konoba  - u njoj su se čuvali prehrambeni proizvodi: vino, ulje, rakija, sir, brašno, pršut, kvasina, žito, grah itd. Vino je mogao utočiti samo glava obitelji (Jurlija), pršut je mogao načeti također samo gazda obitelji.On je držao i ključ od konobe, kao i od obiteljske kase.
Vino se čuvalo u drvenim bačvama, rakija i kvasina također, ulje se držalo u kamenim posudama, zvanim kamenice i pitari, a smokve u kasunima (drvenim sanducima). U konobi su još maštel u kojem se mastilo grožđe i toč na kojem se gazilo, cijedilo ulje.