TEZA

TEZA

Teza  je predvorje dvora u koji se uđe na glavna ulazna vrata. Obično je natkriven kamenim pločama, a služi kao ostava za oruđe kad se dođe iz polja (motika , blatnjave cipele, mokro ruho i sl.). Oruđe kojim se obrađivala tvrda, kamenita primoštenska zemlja: lašun, motika, motičica, ralo, mlat, poluga, srp, grablje, kosir, sjekira, česer, kosirača, trapan, macola, martela.

ETNOGRAFIJA

View all

KONOBA

Konoba  - u njoj su se čuvali prehrambeni proizvodi: vino, ulje, rakija, sir, brašno, pršut, kvasina, žito, grah itd. Vino je mogao utočiti samo glava obitelji (Jurlija), pršut je mogao načeti...

KOTLARICA

Kotlarica je jedna od najstarijih kuća u Jurlinovim dvorima, a služila je za pečenje rakije, čime se bavio Jurlija ali i njegov otac pok.Mate. Rakija se pekla od dropa (grožđe), višanja i smokava....

KRUŠNA PEĆ

Krušna peć stara preko 100 godina

KUŽINA

Kužina je jedna od važnijih prostorija u dvoru gdje se na kominu spremala hrana za jelo, gdje se svakodnevno pekao kruh ispod peke, sušilo meso i gdje se zimovalo. Za vrijeme dugih jesenjskih i...

SPAVAĆA SOBA

Spavaća kuća sastavni je dio Jurlinovih dvora, a takvih je u dvorima dvije. U spavaćoj kući-podenici, počasno povišeno mjesto pripadalo je glavi obitelji gdje je spavao Jurlija sa svojom ženom...

TEZA

Teza  je predvorje dvora u koji se uđe na glavna ulazna vrata. Obično je natkriven kamenim pločama, a služi kao ostava za oruđe kad se dođe iz polja (motika , blatnjave cipele, mokro ruho i sl.)....

TINEJA

Tineja je velika prostorija u kojoj se obitavalo u vrijeme svečanih dana: Božića, Nove Godine, Uskrsa i drugih blagdana. Tinej je posjedovao zidanu peć umjesto komina, imao je sviječu lumacu...