Rodija se čovik

Rodija se čovik

U sred rata, 4. XI. 1942. rodio se sin prvorođednac Križanu Perkvu Jurlinovu (1915. – 1944.) i Štefi rođ. Jurić (1920. – 1997.) Stipe Perkov, Jurlinov unuk, budući očuvatelj i obnovitelj i ostvaritelj mnogih sadržaja u Jurlinovim dvorima, ali na djedovim temeljima. Kad se napokon rodilo muško dijete u Jurlinovoj obitelji, nakon dvije unuke, kćerke Jurlinova sina Martina, razveselilo je starog Jurliju, uskliknuo : Fala ti Bože, rodija se čovik!“ Unuk Stipe završio je 4 razreda osnovne škole u rodnom Primoštenu Burnjem, sa 11 godina 1953. pošao je u sjemenište: najprije kod Dominikanaca na Bol, zatim u Kotor, pa Zadar; novicijat je pohađao 1960 - 61.) kod franjevaca na Košljunu ( otok Krk), klerikat u Pazinu; vojsku je služio u Valjevu ( 1962. -1964. ), studirao teologiju u CVBŠ u Split (1964. – 1969.). Kroz bogoslovno školovanje stipendirala ga je austrijska izdavačka kuća Herder, zahvaljujući preporuci šibenskog biskupa Josipa Arnerića koji ga je zaredio za svećenika 1968. te 1970. imenovao dušobrižnikom Primošten Stanova s boravkom u vlastitoj kući u Jurlinovim dvorima, kasnije (1976.) imenovao ga je i župnikom novoosnovane župe sv. Jeronima Primošten Stanova.
Pokazalo se da je to bio Božji prst, jer je u opustošenim Jurlinovim dvorima otvoren Župni ured, adaptirala se 1973. Jurlinova spavaća kuća u dvorsku polujavnu kapelu, u Dvore se naselio župnik. Providnost je htjela da se preko biskupa Arnerića i domaćeg sina don Stipe obnovi nekadašnja najstarija župa Prhovo (od 1298. – 1485.) čime se dala satisfakcija napuštenoj srednjevjekovnoj Župi Prhovu i stradaloj Jurlinovoj obitelji, što je potaklo i obnovu Jurlinovih dvora. U njima će sada župnik don Stipe razviti svestranu djelatnost: pastoralnu, kulturnu i turističku. On je u dvorima ostao kao župnik do 1987., kad ga je novi šibenski biskup Tamarut premjestio u Šibenik, ali on nikada nije prekinuo živu vezu sa svojom rodnom kućom – Dvorima. Za stalno se u njih vratio 2013. godine, kad ga je biskup Ivas imenovao povjerenikom za medije i kulturu šibenske biskupije; uz tu službu brine o svim sadržajima u Jurlinovim dvorima. Zahvaljujući njemu Dvori su postali svjetski brend.