JURLINOVI DVORI

Krajem 18. stoljeća moj šukundjed Jure došavši iz Bosne počeo je graditi svoje obiteljsko obitavalište, svoje dvore u Dragi na tradicijski način ovog kraja: kamene kućice s kamenim krovovima u krugu, s jednim ulaznim vratima s ulice, u sredini tog kruga je dvor, obiteljski dnevni boravak sa kamenim stolom u sredini, nad stolom loza ( brunac) koji je u ljetnim vrućinama ukućanima
pružao hlad. Tu je i gusterna s vodom kišnicom, neophodna u domaćinstvu i za pojenje domaćih životinja; kad bi u sušnim ljetnim danima nestalo vode u gusterni, Jurlinovi bi se uputili po vodu na lokvu Bojanu...

View all
View

DRAGA - PRIMOŠTEN

Hilički poluotok između Grebaštice i Marine, u srednjem vijeku zvan Bosiljina a u novije vrijeme Suha punta, iskonski je kraj u kojem su ljudi živjeli od pretpovijesti do danas. O tome svjedoče...

View

ETNOGRAFIJA

Primoštenska narodna nošnja, muška i ženska, na  kojoj se vidi preslik primštenskog proljeća, posebice na ženskoj: bijele peča i opleća s čipkama simboliziraju bijele stijene, crna suknja ili carza...

View

KAPELA

Kapela  posvečena Majci Crkve u sklopu Jurlinovih dvora smještena je u bivšoj didovoj spavaćoj kući, posvetio je 1973. šibenski biskup Josip Arnerić.  Prvi župnik novoosnovane župe Primošten Stanova don...

View

KNJIŽNICA

U sklopu Jurlinovih dvora nalazi se knjižnica koja je nastajala od osnutka župe Primošten Stanova (1976.) a služila je župniku, koji je najviše nabavljao novije knjige, posebice teološkog i...

Default Image View

KONTAKT DVORI

fax: +385 (0)22 547-106 mob: +385 (0)98 939 1906 \n Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

View

RURALNA ARHITEKTURA

Dvori su sagrađeni tako da su zidani od domaćeg kamena (zidovi, krovovi, dovratnici), okrenuti su suncu, a sa sjeverne strane zaštičeni zidom od hladnog vjetra-bure. Osam kamenih kučica u nizu čine...

View

SAKRALNA ZBIRKA

Prva župa na Hiličkom poluotoku zvanom Bosiljine bila je u Prhovu, posvečena svetom Jurju. U vrijeme turskih osvajanja koja su došla i do ovih krajeva, gasi se župa u Prhovu a osniva se u na otoku...

Jurlinovo Sunce

Tragediju Jurlinove obitelji u Drugom svjetskom ratu i poraću prikazao je u portretima  prirodne veličine kroz 12 portreta akademski slikar Zvonimir Vila.

Jure Perkov Jurlija (1867 – 1942.), Križan Perkov (1915. – 1944.), Martin Perkov (1907. – 1944.), Stipe Perkov ( 1905. – 1946.), Jure Juriša Perkov (1926. – 1912.), Časna s. Filipa (1912. – 1947.) i Stana Perkov ud. Gracin (1920. – 1944.)

VIŠE

TURIZAM U JURLINOVIM DVORIMA

Turizam u Primoštenu bilježi svoje početke šezdesetih godina prošlog stoljeća; u Dragi tj. u Jurlinovima dvorima javlja se 1977. god. s prvom grupom studenata koji su došli iz Belgije kao dobrovoljci grdnje župne kuće u Krčulju. Te iste godine dolazi i njemačka umjetnica Edite Maria Heinze s namjerim da u Jurlinovim dvorima, kod don Stipe Perkova, otvori međunarodnu
likovnu koloniju...

View all
View

Gastronomija

U Jurlinovim dvorima nudi se domaća tradicijska hrana koju su spremali i jeli stari Jurlinovi što...

View

VINOGRAD BABIĆ

Babić, crno vrhunsko vino, primoštenski brand, jedno je od najpoznatijih vina u Hrvatskoj,...

View

VJENČANJA

Ima li boljeg mjesta za početak zajedničkog života, od Jurlinovih dvora?Vjenčanja, krstitke,...